במסגרת תביעה ייצוגית שעניינה טענה בדבר משלוח דברי פרסומת שלא כדין, נחתם הסדר פשרה שאושר על ידי בית המשפט, ובמסגרתו מעניקה המשיבה לחברי הקבוצה הזכאים לכך, הטבה של שעתיים חניה חינם בחניון שרונה מרקט.

את ההטבה ניתן יהיה לקבל החל מ-29.11.19 בשרונה מרקט בחנות יין בשוק.

פסק דין

הסדר פשרה